מדיניות חניה עירונית לתל אביב יפו

מדיניות חניה עירונית לתל אביב יפו

  • חניה אינה תשתית אלא שירות ולכן אינה זכות בסיסית אלא חלק מסדרי עדיפות עירוניים.
  • ניהול חניה הוא תנאי בסיס למדיניות תחבורה כוללת ובכלל זה לקידום תחבורה ציבורית.
  • חניה חינם מביאה לעודף ביקוש ולכן יש לגבות מחיר ריאלי או לכל הפחות סמלי עבור חניה.

משרדנו גאה להיות חלק בגיבוש מדיניות החניה לעיר תל אביב יפו. פרויקט המדיניות כלל סקירת ספרות עולמית, ניתוח מצב קיים, גיבוש חזון, מטרות ויעדים, גיבוש מדיניות חניה.

את העבודה ביצענו עבור עיריית תל אביב יפו ביחד עם חברת פז כלכלה והנדסה, ועם נחמן שלף – ניתוח נתוני תחבורה.

דילוג לתוכן