פיתוח התחבורה הציבורית – תוכנית אסטרטגית 2012

פיתוח התחבורה הציבורית – תוכנית אסטרטגית 2012

המסמך נכתב על ידי צוות מומחים, בניהם דר' רוברט אסחאק. את הצוות הוביל דר' ניר שרעב.

המסמך עוסק בגיבוש מדיניות אסטרטגית לפיתוח ושיפור התחבורה הציבורית בישראל בהתאם לסטנדרטים מקובלים במדינות המפותחות, אשר יאפשר נגישות ותתמוך בפיתוח חברתי וכלכלי

המסמך נכתב בין השנים 2011-2012 עבור משרד התחבורה ומשרד האוצר.

דילוג לתוכן